Hit Counter

Forstgruppen AS er en sammenslutning av tre skogsentreprenører. Gruppen består av Lunde Skog AS, Struksnæs Skog AS og Valdres Skogsavvirkning AS. Avvirkning og framkjøring av tømmer til skogsbilvei er bedriftenes hovedaktivitet. Forstgruppen avvirker ca 45% av alt tømmer i Vest Oppland

Vestoppland er Forstgruppens hovedmarked

Forstgruppen skal gjennom et målrettet samarbeid videreutvikle enkeltbedriftene til kvalitetsleverandører av avvirkningstjenester. Forstgruppen samarbeider aktivt med skogeiersamvirket og skogeiere for å effektivisere verdikjeden. Våre skogsmaskinførere har høy produktivitet og utnytter tømmeret optimalt. Vi kan tilby kvalitetstjenester til konkurransemessige vilkår, samtidig som tømmerverdien til skogeier er høy.

Forstgruppen hovedmålsetning:

Forstgruppen skal være Norges ledende gruppering av skogsentreprenører